Packer plug - Uzáver rúr - 4,5"

Packer plug - Uzáver rúr - 4,5"
Packer plug - Uzáver rúr - 4,5"

Packer plug - Uzáver rúr - 4,5"
Code:UR-001-4,5

Accessibility:On stock

Price without VAT: 17.50 EUR/pieces (pcs, PCE)
Price with VAT:21.00 EUR/pieces (pcs, PCE)
Price without VAT: 12.25 EUR/pieces (pcs, PCE)
Price with VAT: 14.70 EUR/pieces (pcs, PCE)
Order:


Packer plug - uzáver rúr

PACKER PLUG sa používajú na uzatváranie vrtov. Použitie je vhodné hlavne pri pozorvacích sondách, piezometroch alebo inklinometrických sondách. Výhodou je hlavne ľahké uzatovrenie a otvorenie vrtu. Uzáver je navyše možné následne opatriť aj visiacim zámkom, čím sa zamedzí prústup nepovolaným osobám.

Priemer (inch) Cena za ks v €
2" 10,00 €
2,5" 12,00 €
3" 15,00 €
4" 18,00 €
4,5" 21,00 €