Packer plug - Uzáver rúr - 4"

Packer plug - Uzáver rúr - 4"
Packer plug - Uzáver rúr - 4"

Packer plug - Uzáver rúr - 4"
Code:UR-001-4

Accessibility:On stock

Price without VAT: 15.00 EUR/pieces (pcs, PCE)
Price with VAT:18.00 EUR/pieces (pcs, PCE)
Price without VAT: 10.50 EUR/pieces (pcs, PCE)
Price with VAT: 12.60 EUR/pieces (pcs, PCE)
Order:


Packer plug - uzáver rúr

PACKER PLUG sa používajú na uzatváranie vrtov. Použitie je vhodné hlavne pri pozorvacích sondách, piezometroch alebo inklinometrických sondách. Výhodou je hlavne ľahké uzatovrenie a otvorenie vrtu. Uzáver je navyše možné následne opatriť aj visiacim zámkom, čím sa zamedzí prústup nepovolaným osobám.

Priemer (inch) Cena za ks v €
2" 10,00 €
2,5" 12,00 €
3" 15,00 €
4" 18,00 €
4,5" 21,00 €