Elektronický obchod s potrebami pre geotechniku a hydrogeológiu je doplnkovou službou spoločnosti ZAVADIAK s.r.o.. Cieľom je priniesť na slovenský trh špičkové európske výrobky pre oblasť stavebnej geológie a hydrogeólogie. Výrobky sú vyrábané výhradne v krajinách EU. Cieľovou skupinou zákazníkov sú hlavne spoločnosti podnikajúce v oblasti geológie, stavebnej oblasti a súkromní zákazníci, ktorý požadujú napríklad kvalitné zhotovenie a vystrojenie vŕtanej studne.